Aktualno

Aktualen pogovor z direktorico Unireca o komunalnih snovnih zankah

09.02.2016

V februarski številki revije EOL je objavljen intervju z direktorico Unireca Katjo Slokan, ki je spregovorila o izkušnjah pri pilotnem projektu zapiranja komunalnih snovnih tokov ter o aktualnem dogajanju na trgu ravnanja z odpadki, odpadno embalažo in preprečevanja odpadkov.

Katja Slokan je o osnutkih Programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov povedala:

»Kar nekaj pobud iz lanskih številnih razprav o ravnanju z odpadki v gradivu ni. Pogrešam tudi razpravo o prepletu delovanja javnih in zasebnih podjetij. Posebej mislim na delovanje sistema ravnanja z odpadki na področju razširjene proizvajalčeve odgovornosti in povsod tam, kjer je ni.

Kot poseben ukrep oziroma del celostne strategije si želim tudi ureditev področja prepletanja masnih tokov na področju komunalnih odpadkov. Zlasti tam, kjer se med posamezno materialno frakcijo nahajajo odpadki, ki mednje ne sodijo in otežujejo predelavo, jo neupravičeno dražijo ali predelavo celo onemogočajo. Na primer mešana embalaža in drugi komunalni odpadki, kot so organski odpadki, plenice, neuporabljeni proizvodi, tekstil in podobno.

Osebno spodbudam nisem najbolj naklonjena, saj trdim, da bodo dobri poslovni modeli lahko dolgoročno uspešni le, če lahko delujejo tudi brez večjih finančnih spodbud. Si pa vsekakor želim več konkretnih predlogov, kakšne projekte krožnega gospodarstva navedeni program pričakuje in jih bo spodbujal. Na področju promocije lokale prehrane imamo že primere odlične prakse, ki bi jih lahko koristno uporabili tudi pri vseslovenskem osveščanju na področju ravnanja z vsemi vrstami odpadkov.«
 

Preberite celoten pogovor.