Aktualno

Sprejet ambiciozen sveženj evropskih ukrepov krožnega gospodarstva

04.12.2015

Kot je napovedala, je Evropska komisija sprejela sveženj ukrepov za prehod h krožnemu in s tem konkurenčnejšemu gospodarstvu, v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno.

Koncept krožnega gospodarstva je kot eden najbolj razvitih modelov zelenega gospodarstva vključen tudi v Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga je Vlada RS sprejela oktobra.

V Akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo so: 
- zagotovitev finančnih sredstev, 
- ukrepi za zmanjšanje živilskih odpadkov, 
- razvoj standardov kakovosti za sekundarne surovine, 
- ukrepi iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2015–2017, 
- spremenjena uredba o gnojilih, 
- strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu, 
- ukrepi za ponovno uporabo vode.

Ambiciozni so tudi spremenjeni zakonodajni predlogi o odpadkih: 
- skupni cilj EU o  65% recikliranju komunalnih odpadkov do leta 2030; 
- skupni cilj EU o 75% recikliranju odpadne embalaže do leta 2030; 
- zavezujoč cilj zmanjšati količino odpadkov, ki končajo na odlagališčih, na največ 10 % vseh odpadkov do leta 2030; 
- konkretni ukrepi za spodbujanje ponovne uporabe in industrijske simbioze, tj. spreminjanja stranskih proizvodov ene panoge v surovine druge panoge 
- gospodarske spodbude proizvajalcem za proizvodnjo okolju prijaznejših izdelkov ter podporo programov predelave in recikliranja (npr. za embalažo, baterije, električno in elektronsko opremo, vozila).

»V Unirecu zapiranje snovnih tokov že uresničujemo s projektoma Plastenka za plastenko ter KEMS dosledno za naš higienski papir,« poudarja direktorica Katja Slokan. Po njenih besedah je bil evropski sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo pričakovan, gre pa za nadgradnjo tistega, ki ga je pred časom uvedel tedanji evropski komisar Janez Potočnik.
 
Kvota za recikliranje odpadne embalaže je danes 55 %, v 15 letih pa naj bi se dvignila na 75%. Po oceni Slokanove pa bo izziv predelava odpadne embalaže iz lesa in kovine. Danes se reciklira manj kot 25 % plastike, evropski cilj pa je vsaj 50 %. Sveženj govori tudi o poenostavitvah pri statusu odpadka, predvsem kdaj ta preneha biti odpadek.


Evropska komisija: Vprašanja in odgovori o krožnem gospodarstvu 
Sporočilo MOP