Aktualno

Dinos DROE Unirec izpolnjuje svoje obveznosti

01.02.2017

Na osnovi izjav predstavnikov Zbornice komunalnega gospodarstva na novinarski konferenci, ki jo je zbornica sklicala 31. januarja 2017, v družbi Dinos dajemo ustrezna pojasnila.

Dinos DROE Unirec je do konca leta 2016 pri vseh komunalah v Sloveniji prevzel glavnino mešane komunalne odpadne embalaže. 

Prevzemal jo je po lastnem izračunanem deležu in glede na podatke komunalnih podjetij. Ta delež je znašal 25,12 odstotka. V začetku decembra 2016 je zaradi prestopa velikega zavezanca k shemi Dinos DROE Unirec po naši oceni ta delež narasel na 26,19 odstotka. Sredi decembra, ko je vlada določila uradne deleže, pa je ta delež poskočil na 27,86 odstotka. 

Zaradi teh sprememb v deležih prav ob koncu leta je ostalo neprevzete 979,17 tone mešane komunalne embalaže pri 14 komunalnih podjetjih. Do današnjega dne, 1. februarja 2017, smo pri njih prevzeli že 828,15 tone, preostale obveznosti za leto 2016 pa bomo zaključili do sredine tega meseca. O tem smo se že vnaprej dogovorili s komunalnimi podjetji in obvestili vse druge DROE na sestanku sekcije za odpadno embalažo na GIZ skupne sheme. 

Pri določenih komunalah smo v letu 2016 prevzeli celo večji delež mešane komunalne embalaže, kot je bilo sprva določeno.