Aktualno

Dinos DROE Unirec je prevzel vso mešano komunalno embalažo za leto 2016

28.02.2017

Še pred koncem februarja smo pri vseh komunalah v Sloveniji prevzeli celoten delež mešane komunalne odpadne embalaže za leto 2016. S tem smo uresničili obljubo, dano v začetku tega meseca, ko je Zbornica komunalnega gospodarstva skupaj s komunalnimi podjetji javno izpostavila problem neprevzete odpadne embalaže.

Iz litijskega komunalnega podjetja je odpeljala še zadnjih osem ton mešane komunalne odpadne embalaže in tako v celoti prevzela svoj uradno določen delež. Pri določenih komunalah pa je v letu 2016 prevzela celo večji delež, kot je bilo sprva določeno. Skupaj je tako prevzela kar 23.452 ton mešane komunalne odpadne embalaže za leto 2016, ki jo komunalna podjetja zajemajo iz rumenih zabojnikov pri gospodinjstvih. Mešano komunalno odpadno embalažo je odpeljala v sortiranje in nato naprej v predelavo kot sekundarni vir surovin za nove izdelke. 

Kot je znano, je vlada šele 14. decembra določila nove uradne deleže za leto 2016, s čimer je Dinosov delež s 25,12 poskočil  na 27,86 odstotka. Zaradi teh sprememb v deležih tik pred koncem leta je ostalo neprevzete 979,17 tone mešane komunalne embalaže pri nekaj komunalnih podjetjih. O tem je Dinosova embalažna shema sproti obveščala komunalna podjetja ter usklajevala dinamiko prevzemov in odvozov. 

Dinos DROE Unirec redno izpolnjuje vse svoje obveznosti prevzemanja mešane komunalne embalaže pri vseh komunalnih podjetjih in pri zavezancih. Tako poslovno kulturo ohranja tudi v prihodnje. Kot aktiven partner sodeluje v številnih razvojnih projektih krožnega gospodarstva, kot so Plastenka za plastenko, t.j. snovni krog odpadnih plastenk PET, snovni krog odpadne kartonske embalaže mleka in sokov ter snovni krog odpadnega papirja in kartona Star papir zbiram, prijatelja podpiram. Skupaj s partnerji načrtuje podobne projekte tudi za druge materiale.

 

Poglejte tudi:
Dinos DROE Unirec pojasnil svoja stališča o neprevzeti MKOE v oddaji Odmevi