Aktualno

Dinos DROE Unirec je v letu 2016 dosegel vse okoljske cilje

21.02.2017

Dinos DROE Unirec je v letu 2016 dosegel vse okoljske cilje v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, ki so določene z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.