Aktualno

Javna razprava o osnutku programa ravnanja z odpadki in njihovega preprečevanja

07.01.2016

Ministrstvo za okolje in prostor 19. januarja v prostorih Agencije RS za okolje organizira javno predstavitev osnutka Operativnega programa ravnanja z odpadki in Programa preprečevanja odpadkov.

Osnutek je MOP objavil 21. decembra lani in bo v javni obravnavi do 1. februarja. Na osnovi pripomb in dopolnitev naj bi se osnutek dokumenta dopolnjeval, cilj MOP pa je, da se skupaj z deležniki pripravi predlog, ki bo ključni dokument na področju ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2020.

S programom ravnanja z odpadki se bodo na podlagi analize obstoječega stanja na tem področju določili ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranje, predelavo in odstranjevanje odpadkov na območju celotne Slovenije.

Več o javni predstavitvi in o osnutku operativnega programa ravnanja z odpadki