Aktualno

Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2015

16.02.2016

Letno poročilo o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2015 (ODP) je potrebno posredovati na ARSO najpozneje do 31.3.2016.

Kdo mora izpolniti obrazec ODP (vir: ARSO):
Obrazec ODP morajo izpolniti poslovni subjekti z različnih področij, ki so med opravljanjem svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti proizvedli odpadke.
V skladu z 29. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu:

- pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton vseh odpadkov ali
- več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali
- je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve.

Navodila za izpolnjevanje obrazca ODP so vam na voljo na spletni strani www.arso.gov.si

POGOSTA VPRAŠANJA:
1. Kje lahko pridobim obrazec in kako poteka poročanje?- Pozročitelji odpadkov, ki ste uporabniki sistema IS-Odpadki, lahko izpolnite poročila v IS-Odpadki. Pod rubriko Dokumentacija na povezavi Uporabniška navodila so dostopna navodila za pripravo letnih poročil z uporabo informacijskega sistema IS-Odpadki.
- Povzročitelji odpadkov, ki niste uporabniki sistema IS-Odpadki, poročilo oddate v elektronski obliki (xls datoteka). Obrazec je dostopen na www.arso.gov.si. Datoteko shranite na računalnik in mu pred pošiljanjem spremenite ime po sledečem kriteriju: ODP, 10-mestna matična številka vašega podjetja, številka poročila oz. lokacije (primer: ODP1234567890_1). Obrazca ne tiskate, ampak ga kot priponko pošljete po elektronski pošti na odpadki.arso@gov.si
- Če nimate možnosti oddaje preko zgoraj navedenih možnosti, lahko poročilo ODP oddate v PDF obliki. Obrazec je dostopen na www.arso.gov.si.  Natisnjen in izpolnjen obrazec se pošlje na ARSO, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, s pripisom Poročanje za leto 2015.
Povzročitelj pripravi poročilo ODP samo po enem od zgoraj opisanih postopkih.

2. Pri izpolnjevanju ODP obrazca mi v excelovi datoteki celotno vrstico obarva z rdečo barvo. Kaj delam narobe?Številke v vrstici se morajo ujemati.
- v 1. stolpec morate vnesti klasifikacijsko številko odpadka
- v 2. stolpcu vam avtomatsko izpiše tip odpadka (na podlagi podatka iz 1. stolpca)
- v 3. stolpec morate vpisati skupne količine in zaloge (v primeru, da ste imeli  zaloge iz prejšnjega leta, vendar načeloma zalog ni in se to polje pusti prazno, razen v izjemnih primerih), ki so bile z vaših dvorišč odpeljane v letu 2015.
- v 4. stolpec morate zopet vnesti enake količine kot ste jih vnesli v 3. stolpcu, v kolikor nimate odpadkov na zalogi
- v 8. stolpec zopet vnesete enake količine kot v 3. stolpcu, v primeru, da ste oddali odpadke na območju Slovenije.
- Seštevek količin v stolpcu 4 in 5 ter količine v stolpcih 6+7+8+9+10 se morajo ujemati.

3. Od DROE Unirec sem prejel dva dokumenta. Kateri dokument se nanaša na izpolnjevanje obrazca ODP?Za izpolnjevanje obrazca ODP upoštevate dokument Izpis količin odpadne embalaže za leto 2015.
 

4. V NAŠEM PODJETJU IMAMO VEČ LOKACIJ. KAKO IZPOLNIM POROČILO V TEM PRIMERU?

V primeru, da imate lokacije v eni regiji npr. OSREDNJA REGIJA - npr. Ljubljana, Grosuplje in Ivančna Gorica, izpolnete en obrazec ODP in v zavihku str. 1 v okence Kraj nastajanja odpadkov naštejete lokacije nastajanja odpadkov - primer spodaj. V zavihek str. 2. in 3. vpišete celotne količine iz vseh naštetih lokacij.

V primeru, da imate lokacije v  več regijah - npr. Ljubljana, Celje, Maribor morate izpoliti 3 obrazce ODP.