Aktualno

Bodo končno znani deleži za 2015?

18.11.2015

Ministrstvo za okolje in prostor vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Sprejemajo jih do 1. decembra 2015, dopolnjena uredba pa naj bi bila objavljena do 31. decembra 2015.

Z zadnjo spremembo Uredbe (Uradni list RS, št. 56/2015) je bil spremenjen način določanja deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe, kadar ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo. Deleži za tekoče leto morajo biti sicer po tej uredbi s strani vlade določeni in javno objavljeni v Uradnem listu RS najkasneje do 30. junija. Ker je bila uredba v Uradnem listu RS objavljena 31. julija 2015, veljati pa je začela 15. avgusta 2015, na njeni podlagi ni bilo mogoče pravočasno določiti deležev prevzemanja za to koledarsko leto.

Glavni namen tega predloga je tako omogočiti določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe za leto 2015. Poleg tega se dopolnjuje še metodologija za določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe z navezavo na količine, poročane za okoljsko dajatev. So si pa pristojne službe vlade za objavo dopolnjene uredbe vzele še nekaj časa, saj je rok 31. december 2015.

Direktorica družbe Unirec Katja Slokan dodaja: »V prehodnem obdobju do uveljavitve novih deležev za leto 2015 DROE Unirec odpadno embalažo od zavezancev in IJS prevzema v dosedanjih začasnih deležih. Želimo si, da bi vse DROE GIZ-u skupne sheme posredovale podatke za izračun začasnih novih deležev. Si pa prizadevamo oziroma pričakujemo, da bodo prihodnje spremembe zakonodaje na tem področju omogočile izravnavo med shemami po deležih v posamezni skupini odpadne embalaže v posameznem komunalnem podjetju. Objava novih deležev konec leta namreč ne omogoča, da bi IJS še oddajale embalaže skladno z novimi deleži vsaki od DROE. Prepričani smo, da bodo tudi izvajalci javnih služb pripravljeni na izravnavo dosedanjih in novih deležev prevzete odpadne embalaže po skupinah le-te ter na iskanje rešitev, kako to izravnavati v prihodnje.«

Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo