Aktualno

Nova uredba OEEO sprejeta, sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in OE pa bo v kratkem

29.07.2015

Medtem ko je področje gospodarjenja z odpadno električno in elektronsko opremo z novo uredbo urejeno in prilagojeno zahtevam EU, pa vlado v teh poletnih mesecih čaka še sprejem spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki jo napoveduje že nekaj časa.

Vlada RS je 23. julija sprejela Uredbo o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO), s katero se na slovenski trg prenašajo zahteve direktive EU (2012/19/ES). Hkrati gre za poenotenje z rešitvami v kasneje sprejetih veljavnih predpisih, ki so uvedli t.i. načelo razširjene odgovornosti proizvajalca (ROP) pri ravnanju s posameznim tokom odpadka, ter z Uredbo o odpadkih, ki je bila v Uradnem listu RS, št. 37/2015, objavljena 29. maja letos. Ker je Slovenija zamujala s prenosom navedene direktive, Evropska komisija proti naši državi vodi postopek zaradi kršitve prava EU. S sprejetjem te uredbe je kršitev odpravljena.

Ker so se pri izvajanju dosedanjega predpisa pokazale pomanjkljivosti, nova uredba uvaja tudi nekatere dodatne ukrepe in mehanizme za zanesljivejše izvajanje ROP.

Dovoljeno je posredno in neposredno lastniško povezovanje izvajalcev storitev ravnanja z OEEO in shem oziroma nosilcev skupnih načrtov. Na podlagi predlogov iz javne obravnave uredba določa izvajanje te dejavnosti kot nepridobitne dejavnosti. Uredba na novo uvaja tudi finančna jamstva, ki jih morajo zagotavljati sheme oziroma nosilci skupnih načrtov. Ta inštrument preprečuje, da bi finančno breme ravnanja z OEEO, za katerega so proizvajalci finančno že izpolnili obveznost, v primeru neizvajanja posamezne sheme padlo na druge proizvajalce ali subsidiarno na državo. 

V diskusiji je sodeloval tudi Unirec, saj se napoveduje, da bodo sprejete rešitve prenešene tudi v predpise, ki urejajo druge sheme.

Medtem ko je področje gospodarjenja z odpadno električno in elektronsko opremo zdaj urejeno, pa vlado v teh poletnih mesecih čaka še sprejem spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki jo napoveduje že nekaj časa. V Unirecu poudarjamo, da so spremembe pomembne zato, ker redefinirajo način izračuna in vladi nalagajo potrditev oziroma objavo deležev v Uradnem listu RS, ne prinašajo pa širše sistemske ureditve področja gospodarjenja z embalažo in odpadno embalažo. Slednje bi naj bilo opredeljeno v novi strategiji in naj bi, kot rečeno, vključevalo rešitve iz Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. 

Nova Uredba o odpadni električni in elektronski opremi je dostopna na tej povezavi.