Aktualno

Novinarska konferenca na temo Kopičenje odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih v Sloveniji

06.03.2014

Dne 21.2.2014 se je Katja Slokan, direktorica Unireca, pridružila novinarski konferenci na temo Kopičenje odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih v Sloveniji, ki sta jo organizirala DROE Interseroh in DROE Gorenje Surovina d.o.o.

V petek, 21.2.2014 so podjetja združena v GIZ skupne sheme; Unirec d.o.o., Interseroh d.o.o. in Gorenje Surovina d.o.o. na novinarski konferenci odgovorila na očitke Zbornice komunalnega gospodarstva, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) krive za kupe neprevzete odpadne embalaže na odlagališčih komunalnih podjetij.

Unirec poudarja, da je vsem izvajalcem javnih služb omogočil oddajo odpadne embalaže v deležu. DROE izpostavljajo, da je za nastalo situacijo kriva nedorečena in zastarela zakonodaja ter sistemske pomanjkljivosti. Hkrati pa so opozorili na problematično ustanavljanje in poslovanje DROE, ki so jo ustanovila komunalna podjetja in centri za ravnanje z odpadki.

Po prepričanju Katje Slokan, direktorice DROE Unirec, je treba deleže določiti po posameznih embalažnih materialih in jih združiti v zbirno-predelovalne skupine, ki so enake vsebini zabojnikov pri zbiranju embalaže iz gospodinjstev; delež za kartonsko embalažo, delež za mešano embalažo in delež za stekleno embalažo. Na ta način bi vsaka DROE dobila izračunane deleže glede na sestavo embalaže, ki jo njeni zavezanci dajejo na slovenski trg.

Za učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo, bi po mnenju sodelujočih na novinarski konferenci moralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) sprejeti novo zakonodajo, ki bi urejala način in pogoje prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. MKO bi tako moralo zakonito določiti deleže prevzemanja OE za DROE ter vzpostaviti nadzor nad količinami dejansko prevzete OE pri IJS. Z izdajo odločbe bi moralo DROE obvestiti o deležu/deležih, v katerih mora DROE od izvajalcev javne službe (IJS) prevzemati OE, pri čemer bi morale biti obveznosti za posamezno DROE določene akontativno za tekoče leto, po zaključku leta pa bi se morale ugotavljati dejanske obveznosti in njihovo izpolnjevanje. »Podlaga za določanje obveznosti za DROE je lahko le tista embalaža zavezancev, ki nastaja pri IJS«, dodaja Mateja Mikec, Interseroh. Po mnenju prisotnih družb bi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja morala DROE imeti sklenjene predpogodbe oz. pogodbe z zavezanci, ki skupno dajejo na trg vsaj 10 % vse komunalne embalaže in imajo ustanovni kapital v višini najmanj 360.000 EUR, kolikor znaša trimesečni strošek prevzemanja OE pri IJS za 10 % vseh slovenskih količin embalaže od komunal, DROE pa bi morale ves čas svojega delovanja vzdrževati to višino kapitala, s čimer bi zagotovili finančno stabilnost sistema ter preprečili ustanavljanje DROE s špekulativnim namenom. V uredbi o ravnanju z OE bi po njihovem mnenju MKO moralo črtati tudi člen, ki omogoča zavezancem, ki dajejo na trg manj kot 15 ton embalaže, da ne plačujejo stroškov ravnanja z OE. Ravno tako bi MKO moralo zaostriti nadzor nad pravilnostjo poročanja vseh zavezancev. »Če bi MKO sprejelo zgoraj predlagane rešitve, bi imeli učinkovit sistem ravnanja z odpadno embalažo«, so si enotni Mateja Mikec, Jure Fišer (Gorenje Surovina d.o.o.) in Katja Slokan.