Aktualno

Ob svetovnem dnevu okolja pomislimo tudi na odpadke!

05.06.2015

Geslo ob letošnjem svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5.6., nas povezuje z vsakodnevnimi navadami, s katerimi vplivamo na okolje. Med njimi je tudi ravnanje z odpadki.

SEDEM MILIJARD SANJ. EN PLANET. TROŠI Z GLAVO. je letošnje geslo, ki spodbuja, da vsak med nami razmisli, kako lahko v različnih skupnostih in kot posamezniki prispevamo  k pozitivnim spremembam za okolje in naše življenje. Ravnanje z odpadki je zagotovo tisto področje, kjer lahko dosežemo veliko pozitivnih učinkov.

  • Razmislimo, v kakšni embalaži kupujemo izdelke in kako je mogoče odpadno embalažo predelati.
  • Bodimo pozorni, da doma in na delovnem mestu pravilno in dosledno ločujemo odpadke: v zabojnike odlagamo popolnoma izpraznjeno embalažo, saj umazana ali neizpraznjena embalaža otežuje nadaljnjo reciklažo.
  • Na zabojnikih na ekoloških otokih preverim napise, katero odpadno embalažo odložimo v posamezni zabojnik.
  • V zabojnik za preostanek odpadkov odložimo čim manj odpadkov, saj s tem zmanjšujemo količine odpadkov na odlagališčih in manj obremenjujemo okolje.