Aktualno

OBVEZNOST vpisa v evidenco oseb, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno _OPOMNIK

03.01.2019

Novost določa novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - obveznost vpisa podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco.

V priponki si lahko preberete informacije glede vpisa podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco.

Novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017, določa
novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Obstoječa podjetja, ki opravljajo dejavnosti v zvezi z embalažo, se morajo vpisati do 31. 1. 2018,
nova pa v 30 dneh po začetku opravljanja dejavnosti. O letnih količinah in vrstah embalaže dane v
promet v letu 2018, bodo morala podjetja prvič poročati v letu 2019.

Vpis v Evidenco bo potekal v dveh korakih v aplikaciji Embalaža. Najprej se mora zavezanec
registrirati. Nato bo s priporočeno pošto prejel kodo, s katero bo potrdil registracijo in tako izvedel
končni vpis v Evidenco.

Dostop do aplikacije Embalaža:
https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml

Uredba prinaša novosti tudi za distributerje, ki potrošnikom ponujajo zelo lahke plastične nosilne
vrečke. Distributerji5 bodo morali v letu 2018 prvič voditi lastno evidenco o številu zelo lahkih
plastičnih nosilnih vrečk, ki so namenjene za embalažo živil, ki niso predpakirana, potrošnikom pa jih
bodo prodajali kot nosilne vrečke za predpakirana živila ali neživilske proizvode. Tudi zanje velja, da
bodo o letnem številu prodanih takih zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk za leto 2018 prvič poročali
do 31. 3. 2019.

Priložene datoteke:

SPOROČILO ZA JAVNOST_MOP (pdf)