Aktualno

Osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

26.02.2015

V februarju je bil s strani Ministrstva za okolje in prostor podan osnutek sprememb in dopolnitev Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Predvidena veljavnost sprememb in dopolnitev Uredbe se predvideva v drugi polovici leta 2015.

Vse deležnike sistema vabimo k oddaji predlogov in pripomb, ki jih na Ministrstvu za okolje in prostor sprejemajo do 10.3.2015.