Aktualno

Pilotni projekt odpadne KEMS v Novem mestu

22.10.2015

S 1. zbiralnim dnem na štirih novomeških osnovnih šolah se je začel uresničevati pilotni projekt 'KEMSO dosledno za naš higienski papir', katerega partner je tudi DROE Unirec.

Gre za komunalni snovni krog, v katerem se dosledno in pravilno ločena odpadna kartonska embalaža mleka in sokov (KEMS) – znana tudi kot embalaža Tetra Pak ali sestavljena embalaža – usmerjeno predela v higienski papir za lokalno uporabo. 

Komunala Novo mesto je prvo komunalno podjetje v Sloveniji, ki poleg partnerjev DROE Unirec, Lucart in EKO INICIATIVA sodeluje v pilotnem projektu zapiranja snovnega kroga tovrstne odpadne embalaže. S posebej zasnovanimi aktivnostmi bo do konca leta spodbujala šole in gospodinjstva, da bodo ločeno zbrali in oddali čim več odpadne KEMS. S tem bodo sledili cilju, da Novo mesto postopoma vzpostavi lasten zaprti snovni krog in tako dolgoročno zagotovi dovolj surovine za izdelavo higienskega papirja za lastne potrebe.

Ključni partnerji v krogotoku zapiranja snovnega toka odpadne embalaže KEMS v Novem mestu imajo naloge jasno določene:
•    Komunala Novo mesto skrbi za čim večji zajem dosledno ločene odpadne embalaže Tetra Pak,
•    Unirec, specializirana družba za ravnanje z odpadno embalažo, le-to prevzame in jo v zadostnih količinah odda v predelavo,
•    podjetje Lucart iz reciklirane celuloze izdela higienski papir,
•    skupnost EKO INICIATIVA poskrbi, da se izdelki higiensko-papirne kolekcije vrnejo v novomeško lokalno skupnost.

Zapiranje snovnih tokov ohranja naravne vire in optimizira procese ravnanje z odpadki
Zapiranje snovnih tokov ali t. i. krožno gospodarstvo je ena glavnih usmeritev Evropske unije v prihodnjih letih, saj naša poraba že dvakratno presega razpoložljive naravne vire. Za uresničevanje krožnega gospodarstva obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da iz odpadka nastane nova surovina za nov izdelek. 

Katja Slokan, direktorica DROE Unirec, pojasnjuje: »Prvi primer tovrstnega naprednega zapiranja snovnih tokov v Sloveniji, kjer iz odpadne embalaže nastane nova, reciklirana embalaža za enak namen, je projekt Plastenka za plastenko. Kar polovica plastenke je izdelana iz slovenskih recikliranih plastenk, s tem pa se je njen ogljični odtis zmanjšal za 60 odstotkov. Drugi primerzapiranja snovnih tokov pa je projekt 'KEMSO dosledno za naš higienski papir', pri katerem gre za dosledno ločevanje, zbiranje in usmerjeno predelavo odpadne embalaže Tetra Pak, s čimer pridobivamo surovine za izdelavo novih izdelkov za drugačno uporabo.«

V Novem mestu se tako postavljajo temelji novega projekta zapiranja snovnih tokov odpadne embalaže KEMS. Cilj partnerjev je, da se tak model čim prej prenese na celoten slovenski trg.

       

Higienski papir bo nastal iz lastne odpadne KEMS

Komunala Novo mesto opravlja komunalne storitve za osem občin, v katerih živi 65.000 prebivalcev. Ti v rumene zabojnike ali rumene vreče odvržejo 220 ton embalaže mleka in sokov na leto. Iz tolikšne količine KEMSO je mogoče izdelati 98 ton higienskega papirja. To pa je količina, ki jo na leto porabijo lokalne javne ustanove, kot so občina, šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice in druge organizacije. Za izdelavo tolikšne količine papirja je treba posekati približno 45 hektarov gozda. Če bi vso odpadno KEMSO na območju Komunale Novo mesto reciklirali v higienski papir, bi zadostili prav vsem lokalnim potrebam in ohranili 1.100 dreves. Komunala Novo mesto se je zato odločila, da kot prva pristopi k takšnemu načinu ohranjanja okolja.