Aktualno

Plastenka za plastenko v Eko utrinkih na TV Slovenija

21.04.2015

Zapiranje snovnih tokov pri ravnanju z odpadnimi materiali so na primeru projekta Plastenka za plastenko predstavili v oddaji Eko utrinki na TV Slovenija. V njej je njegov pomen in način sodelovanja obrazložila Katja Slokan, direktorica družbe Unirec.

V prispevku, ki si ga lahko v celoti pogledate na tej povezavi, so predstavili potek projekta Plastenka za plastenko in sodelovanje vseh treh partnerjev,  družb Unirec, Gastro PET in Fructal. Zapiranje snovnih tokov je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali. V ta namen obravnavamo življenjski cikel izdelkov in materialov, iz katerih so sestavljeni, ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki. To pomeni, da skrbimo, da iz odpadka nastane nova surovina za novi izdelek. Še višji cilj pa je, da predelani material uporabimo za isti namen. Takšno ravnanje ima več pozitivnih učinkov: preprečujemo nastajanje odpadkov, manjšamo količine končno odloženih odpadkov, s tem tudi zmanjšujemo obremenitve za okolje. Poleg tega spodbujamo tehnološke izboljšave ter spreminjamo potrošniške in proizvodne navade.

Krogotok projekta Plastenka za plastenko: