Aktualno

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP-nastajanje)

21.02.2019

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP-nastajanje) je potrebno oddati najkasneje do 31.3.2019.

V skladu z 29. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) je potrebno do 31. 3. oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi (ODP)

Kdo mora izpolniti obrazec ODP (vir: ARSO):

Obrazec ODP morajo izpolniti poslovni subjekti z različnih področij, ki so med opravljanjem svoje proizvodne ali storitvene dejavnosti proizvedli odpadke.

V skladu z 29. členom Uredbe o odpadkih je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton vseh odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve.

Navodila za izpolnjevanje obrazca ODP so vam na voljo na spletni strani www.arso.gov.si