Aktualno

Potrjene so spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

31.07.2015

Vlada je na zadnji predpočitniški seji sprejela dolgo pričakovane spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki odpravljajo pomanjkljivosti pri uresničevanju nekaterih določil uredbe.

Kaj spremembe in dopolnitve prinašajo:

1.
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se je natančneje opredelil izračun deležev za prevzem odpadne embalaže od izvajalcev javne službe (IJS) za vsako posamezno tekoče koledarsko leto, in sicer po skupinah materialov embalaže, ki jih zavezanci dajejo na trg, posebej za:
•    kartonsko embalažo in embalažo, kjer prevladuje karton, 
•    plastično in kovinsko embalažo,
•    stekleno embalažo in 
•    leseno embalažo. 

Za vsakega zavezanca bo delež po materialu določal prevzem posamezne frakcije od IJS, prej pa so vse vrste materialov predstavljale skupni delež. Deleže bo po novem do 30. junija tekočega koledarskega leta določila in potrdila vlada s sklepom ter jih objavila v Uradnem listu.
 
2.
S to uredbo se ukinja Komisija za embalažo in odpadno embalažo, saj njene naloge prevzema  Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Direktorica družbe Unirec Katja Slokan to potezo razume kot korak k večji optimizaciji Ministrstva za okolje in prostor. Pričakuje, da bo svet dosedanje naloge komisije izvajal v enakem obsegu ter da bo to področje bolj celovito obravnavano in urejeno. V Unirecu poudarjajo, da bodo delovanje sveta skrbno spremljali in nanj posredovali zahteve, želje in vprašanja njihovih zavezancev. 

Stališče Unireca do sprememb uredbe je direktorica Katja Slokan predstavila v intervjuju za aprilsko izdajo revije EOL: »Spremembe podpiramo v tistem delu, ki določa novo metodologijo izračuna obveznosti prevzemanja odpadne embalaže z manjšimi tehničnimi popravki. Vsaka družba bi naj od komunalnih podjetij prevzela kartonsko, mešano, stekleno in leseno embalažo v ločenih deležih. Takšna nadgradnja obstoječega sistema prinaša večjo transparentnost in prednosti za zavezance.« 

Sogovornica pa dodaja, da v tej spremembi uredbe pogrešajo znižanje praga zavezancev za obvezno vključitev v sistem ravnanja z embalažo, s čimer bi zagotovili bolj enakomerno kritje stroškov ravnanja z embalažo s strani celotnega gospodarstva. V unirecu pričakujejo, da se naj bi ta predlog upošteval ob prvi naslednji prenovi uredbe.


Preberite celoten intervju s Katjo Slokan v aprilski reviji EOL.