Aktualno

Pri ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ni novosti

06.06.2016

Po lanskoletnih spremembah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v letošnjem letu ne pričakujemo sprememb.

Predlog v 1. odstavku 4. člena sprememb uredbe določa, da vlada v skladu z novo metodologijo iz priloge 2B prvič določi deleže prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe šele za leto 2016.To naj bi naredila do 30. junija letos.

Trenutni deleži v obliki skupnega povprečnega deleža veljajo le za leto 2015. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo smo v okviru GIZ skupne sheme v skladu s sklepom Embalažne komisije na podlagi nove metodologije izračunale začasne informativne deleže po frakcijah, ki jih upoštevamo do objave uradnih deležev.

Unirecov sistem ravnanja z odpadno embalažo kljub spremembam ostaja zanesljiv, stabilen in deluje nemoteno. Dokazujemo, da smo izjemno skrben in odgovoren upravljalec sistema ravnanja z embalažo ter hkrati konkurenčni in sposobni hitrega prilagajanja potrebam in pričakovanjem trga.