Aktualno

Tržni deleži za 2015 določeni po stari metodologiji

18.12.2015

V vladni obravnavi so napovedane spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki naj bi bile v Uradnem listu RS objavljene do konca leta in naj bi določile nove deleže zajema odpadne embalaže med specializiranimi družbami.

Predlog v 1. odstavku 4. člena sprememb uredbe določa, da Vlada Republike Slovenije prvič določi deleže prevzemanja odpadne embalaže od izvajalcev javne službe v skladu z metodologijo iz priloge 2B šele za leto 2016. To pomeni, da do sprejema in objave novih deležev – za to ima zdaj vlada čas do 30. junija prihodnje leto – veljajo dosedanji tržni deleži po stari metodologiji in ostajajo enaki za vse frakcije.

Delež, ki ga Unirec v vseh frakcijah odpadne embalaže prevzema na trgu, tako znaša 24,82 odstotka. V tem deležu je družba pri zavezancih odpadno embalažo dosledno in redno prevzemala že doslej, situacija pa tudi po spremenjeni uredbi ostaja nespremenjena. Unirecov sistem ravnanja z odpadno embalažo v imenu zavezancev upravljamo tako, da le-ti vedno ostajajo na varni strani in je kljub spremembam njihova odpadna embalaža vedno redno in dosledno prevzeta.

Povezava do gradiva v obravnavi