Aktualno

Spremembe vplačevanja dajatev pri CURS-obvestilo za zavezance in plačnike dajatev

14.06.2013

Obveščamo vas, da se je spremenil podračun za plačilo okoljske dajatve za onasnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki velja od 24.6.2013 dalje.

NOV PODRAČUN ZA PLAČILO JE:

PCP-podračun države
številka podračuna: SI56 01100 9991000033
referenca za plačilo: SI19 DŠ ZAVEZANCA-šifra dajatve
Šifra obvezne dajatve za embalažnino je : 08796
Šifra obvezne dajatve za zamudne obresti je: 08800