Aktualno

STROKOVNI SEMINAR: Kako do prenove sistema ravnanja z odpadno embalažo?

06.11.2014

V sredo, 5.11.2014 je v Celju potekal seminar z naslovom Kako do prenove sisema ravnanja z odpadno embalažo.

Na seminarju je bila s strani večine predavateljev izpostavljena nedorečena in zastarela zakonodaja ter sistemske pomanjkljivosti, na kar je v svoji predstavitvi opozorila tudi direktorica DROE Unirec, Katja Slokan. Eden večjih problemov je določitev tržnih deležev, ki bi se morali določiti po posameznih embalažnih materialih: delež za kartonsko embalažo, delež za mešano embalažo in delež za stekleno embalažo. Na ta način bi vsaka DROE dobila izračunane deleže glede na sestavo embalaže, ki jo njeni zavezanci dajejo na slovenski trg.

Na seminarju so bile izpostavljene tudi vertikalne povezave in prepoved le teh med DROE in izvajalci, vendar je g. David Vogrinec, iz Agencije RS za varstvo konkurence obrazložil, da zakonodaja ne prepoveduje vertikalnih povezav med podjetji.


Foto: Boštjan Čadelj