Aktualno

SVETOVNI DAN ZEMLJE

22.04.2015

Na dan 22.4. praznujemo svetovni dan zemlje, zato se potrudimo, da bomo na na ta dan in tudi vse druge dni v letu posebno pozornost namenili doslednemu ločevanju odpadkov.

"Kako zelo je pomemben pravilen odnos do našega planeta z vidika ločevanja in odgovornega ravnanja z odpadki, varčevanja s pitno vodo, omejevanjem izpustov toplogrednih plinov, varčevanja z energijo, odgovornega ravnanja z gozdovi in z živalmi, ki si z nami delijo ta planet, smo bili opozorjeni kar nekajkrat. Ne pozabimo pa še na odgovorno ravnanje z našimi mislimi, ki ravno tako prepletajo naš planet in ga soustvarjajo. Največ, kar lahko naredite zase, za ljudi okoli vas in za tudi za naš planet, je, da imate radi sebe in druge, živali in naravo. In konec koncev tudi naš prelepi planet." www.danzemlje.si


Foto: www.danzemlje.si

Poskrbimo za dosledno ločevanje odpadkov v naših domovih!
Pravilno in dosledno ravnanje z odpadki se začne v naših domovih. Poskrbimo, da bomo odpadke ločevali natančno po navodilih komunalnega podjetja. Ločeno zbrane odpadke oddamo v ločene zabojnike, ki jih imamo pred hišo, v zabojnike na ekološki otok ali v zbirni center. V gospodinjstvih najbolj pogosto ločujemo: odpadno embalažo, odpadni papir in kartonsko embalažo, odpadno stekleno embalažo ter biološke odpadke. Z ločenim oddajanjem odpadkov poskrbimo za nadaljnjo predelavo teh odpadkov in pridobivanje novih surovin. V Sloveniji nimamo poenotenega barvnega sistema za označevanje posameznih vrst zabojnikov, je pa vsak zabojnik opremljen z napisi, kaj lahko odlagamo vanj in česa ne.

Poskrbimo, da v naših domovih pravilno in dosledno ločujemo odpadke. V zabojnike odlagamo popolnoma izpraznjeno embalažo, saj umazana ali neizpraznjena embalaža otežuje nadaljnjo reciklažo. V zabojnik za preostanek odpadkov odložimo čim manj odpadkov, saj s tem zmanjšujemo količine odpadkov na odlagališčih in manj obremenjujemo okolje.

Posebej ločimo tudi druge odpadke: odpadna zdravila, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadna olja, gume, nevarne odpadke in druge. Tovrstne odpadke običajno oddamo v zbirni center ali posebej označena zbiralna mesta.