Aktualno

Tržni delež DROE Unirec v letu 2015

20.01.2015

GIZ Skupne sheme so vnaprej izračunale začasne tržne deleže, ki v letu 2015 za DROE Unirec znaša 24,92 %.

Tržni deleži so bili izračunani na podlagi letnih napovedi družb za ravnanje z odpadno embalažo in se upoštevajo pri prevzemanju odpadne embalaže od komunalnih podjetij. 

Ministrstvo za okolje in prostor RS bo uradne tržne deleže objavilo po zaključku prvega kvartala.