Aktualno

Unirec odslej posluje v sklopu Dinosa

09.06.2016

Obveščamo vas, da je bila 8. junija 2016 pri registrskem okrožnem sodišču v Ljubljani vpisana pripojitev družbe Unirec, d.o.o., k družbi Dinos, d.d.

Unirec, d.o.o., je s tem dneh prenehal delovati kot samostojna pravna oseba in se preoblikoval v Unirec, družba za ravnanje z odpadno embalažo, Dinos d.d. 

Unirec – prav tak, kot ga poznate in poslujete z njim – bo deloval v družbi Dinos d.d. kot družba za ravnanje z odpadno embalažo znotraj programa nekovin, ki ga vodi g. Goran Ambrož. Poslovnim partnerjem in zavezancem to preoblikovanje ne prinaša nikakršnih sprememb. Vse naloge in obveznosti po pogodbah, kot jih je zagotavljala samostojna družba Unirec, ostajajo nespremenjene in pod enakimi pogoji tudi v prihodnje. 

Unirecov sistem ravnanja z odpadno embalažo ostaja stabilen in zanesljiv, z združitvijo z Dinosom, pa bo za naše zavezance še bolj učinkovit.

Nespremenjene ostajajo tudi vse kontaktne osebe, vsi telefonski podatki in elektronski naslovi Unireca.

S tem dopisom vas obveščamo tudi, da račune in fizično pošto od 9. 6. 2016 dalje naslavljajte na:

Naziv DINOS, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.
Skrajšano ime Dinos d.d.
Naslov Šlandrova 6, 1231 Ljubljana – Črnuče
Matična številka 5003318000
Davčna številka 44905793
Identifikacijska številka za DDV SI44905793
Šifra dejavnosti 38.320
Transakcijski račun SI56 0292 2001 6508 813 (NLB, d.d.)
  SI56 0451 5000 2489 916 (NKBM, d.d.)
  SI56 3000 0001 0107 339 (Sberbank, d.d.)

 

 

 

 

 

 

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja, saj smo prepričani, da bomo združeni z vami najboljša formula recikliranja »iz odpadnega v uporabno«.

Uprava družbe Dinos, d.d.