Aktualno

Unirec predstavil predloge za sistemske spremembe pri ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

15.06.2015

Na posvetu 'Zelena strategije ravnanja z odpadki kot viri' je Katja Slokan, direktorica DROE Unirec, predstavila predloge za sistemske spremembe v novi strategiji za ravnanje z odpadki. Poudarila je pomen premišljenega in celovitega pristopa s sodelovanjem vseh deležnikov v krogotoku ravnanja z odpadnimi materiali ter uresničevanje krožnega gospodarstva.

Katja Slokan, direktorica Unireca, je poudarila, da mora nova strategija upoštevati cel krog ravnanja z embalažo in odpadno embalažo ter določiti vlogo in obveznosti za vse deležnike. Še posebej je izpostavila potrebo po celovitem reševanju problematike mešanja masnih tokov, torej mešanja odpadkov in surovin, ki ne spadajo skupaj in jih ni mogoče odpraviti niti z ozaveščanjem. Čeprav se delež ločeno zbranih odpadkov v Sloveniji povečuje, je treba upoštevati tudi stališča družb, ki prevzemajo ločeno zbrane odpadke in odpadne materiale. To pomeni, da je potrebno pristopiti celovito in iskati rešitve tudi za manj čiste frakcije. Odpadki in materiali, ki niso odpadna embalaža, a se nahajajo med odpadno embalažo, otežujejo postopek predelave in zavezancem neupravičeno višajo stroške.

 

Na dvodnevnem posvetu, ki sta ga v četrtek, 11. junija, in petek, 12. junija, organizirala Akademija Zelene Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor, so svoj pogled na pripravo strategije predstavili tudi drugi nosilci shem za različne vrste odpadnih materialov. Organizatorji so obljubili, da bo povzetek posveta predstavljal gradivo za pripravo strateškega dokumenta zelene strategije ravnanja z odpadki kot viri. Posvet je odprla Tanja Bogataj, državna sekretarka na MOP. Aktivno so sodelovali tudi drugi predstavniki MOP in ARSO.  Več o posvetu na tej povezavi.