Aktualno

V aprilski številki revije EOL intervju z direktorico Katjo Slokan

05.05.2015

Katja Slokan, direktorica DROE Unirec, je v intervjuju z naslovom »Gospodarstvo zna ločevati, a nov korak je zapiranje snovnih tokov« v aktualni, aprilski številki revije EOL – Embalaža, okolje, logistika, predstavila družbo Unirec, dogajanje in trende pri ravnanju z odpadno embalažo.

V intervjuju (v celoti ga preberite na str. 30-31 na tej povezavi)  je izpostavila zahtevno vlogo in zahteven način delovanja družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). Delujejo v izrazito konkurenčnem okolju, po drugi strani pa nanje bistveno vplivata zakonodaja in s tem povezano vsakoletno določanje tržnih deležev. Največji izziv je, kako čim bolj učinkovito, gospodarno in tržno uspešno uresničevati, kar narekujejo zakonodajni okvirji. Prav tako je predstavila mnenje Unireca o načrtovanih spremembah zakonodaje ter pričakovanja o novi strategiji ravnanja z odpadki. Najbolj pomembno je, da bo nova strategija resnično celovita, kar pomeni, da se mora nanašati na cel krog in določiti vlogo in obveznosti za vse deležnike. Strategija mora zagotoviti sistemske rešitve.

Med trendi pri ravnanju z odpadno embalažo je izpostavila, da se bo treba v prihodnje temeljito in sistematično ukvarjati z zapiranjem snovnih tokov oziroma krožnim gospodarstvom. Referenčni primer tega je projekt Plastenka za plastenko.