Aktualno

Za manj plastičnih vrečk

18.11.2016

S podporo evropskega programa LIFE+ bo letos od 19. do 27. novembra potekal evropski teden zmanjševanja odpadkov. Letošnja tema je zmanjševanje odpadne embalaže.

Plastične nosilne vrečke so embalaža in predstavljajo majhen delež vse embalaže, dane v promet. Zakaj je tako, če vemo, da je po številu njihova potrošnja zelo velika? Odgovor je jasen: ker so zelo lahke. 

Pereča problematika
Lahke plastične nosilne vrečke se redkeje ponovno uporabijo kot debelejše, zato hitreje postanejo odpadki, zaradi njihove majhne mase pa bolj pogosto smetijo okolje. Prizadevati si moramo za povečanje ozaveščenosti o vplivu plastičnih nosilnih vrečk na okolje in spremeniti sedanje dojemanje plastike kot neškodljivega in poceni blaga. Spremeniti moramo predvsem svoje potrošne navade. Smetenje s plastičnimi vrečkami onesnažuje okolje in povečuje ogroženost vodnih ekosistemov po vsem svetu. Negativno pa vpliva tudi na nekatere gospodarske dejavnosti, kot je turizem. 

Leta 2015 sta Evropski parlament in Svet sprejela direktivo o zmanjšanju potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk z debelino stene manj kot 50 mikronov (2015/720/EU). Te vrečke predstavljajo veliko večino skupnega števila uporabljenih plastičnih nosilnih vrečk v EU.

V Sloveniji se ločeno zbira vsa odpadna plastična embalaža, kar pa ne velja za vse države članice EU. Evropska komisija je ocenila, da so trenutne stopnje recikliranja lahkih plastičnih nosilnih vrečk zelo nizke, zaradi različnih težav pa v bližnji prihodnosti ni pričakovati bistvenih sprememb brez ustreznih zakonodajnih zahtev. Zaradi zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nakupovalnih vrečk je pričakovati porast potrošnje namenskih vrečk za odpadke, ki pa ne sodijo med embalažo.

Slovenski predpisi v pripravi
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja predloge sprememb predpisov, ki urejajo embalažo in odpadno embalažo. S tem se bo v notranji pravni red prenesla omenjena evropska direktiva 2015/720/EU. 

Ukrepi bodo usmerjeni v preprečevanje nastajanja odpadkov – torej v zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nakupovalnih vrečk – in ne v spremembe ravnanja s temi odpadki (recikliranje, predelava). Direktiva namreč določa cilje preprečevanja odpadnih lahkih plastičnih nosilnih vrečk: letna raven potrošnje do 31. decembra 2019 ne sme preseči 90 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo, oziroma do 31. decembra 2025 ne sme preseči 40 lahkih plastičnih nosilnih vrečk na osebo. 
Plastične nosilne vrečke kupcem ne bodo več na voljo brezplačno, ceno pa bo določil vsak prodajalec sam. 


Več na strani ministrstva za okolje in prostor.