Aktualno

Zaključek prvega kvartala v letu 2014

24.03.2014

Obvešamo vas, da se izteka prvi kvartal v letu 2014.

Prosimo, da nam v čim krajšem možnem času po zaključku kvartala oziroma najkasneje do 10.4.2014 pošljete, preko obrazca na naši spletni strani ali po navadni pošti, z vaše strani izpolnjeno Poročilo o dajanju embalaže na trg za prvi kvartal 2014.

V kolikor potrebujete pomoč pri izpolnjevanju obrazcev smo vam z veseljem na voljo.

Podjetja, katera nas niste pooblastila za obračun in plačilo OKD obveščamo, da je zadnji rok za oddajo na CURS 20.4.2014.

Rok za plačilo OKD je 31.4.2014.

PODRAČUN ZA PLAČILO  JE:

PCP-podračun države
številka podračuna: SI56 01100 9991000033
referenca za plačilo: SI19 DŠ ZAVEZANCA-šifra dajatve
Šifra obvezne dajatve za embalažnino je : 08796
Šifra obvezne dajatve za zamudne obresti je: 08800