Aktualno

Zavezanci Unireca na seminarju dobili ključne usmeritve in odgovore

07.10.2015

Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so med zavezanci povzročile kar nekaj nejasnosti in vprašanj je bilo veliko.

Da bi jim olajšali prehod na novi sistem smo v torek, 6. 10., organizirali brezplačen informativni seminar o novostih odpadkovne zakonodaje in optimizaciji dvorišč. Udeležilo se ga je več kot 70 predstavnikov zavezancev, ki so vključeni v sistem Unirec. O aktualnih vprašanjih sta predavala direktorica DROE Unirec Katja Slokan in Goran Ambrož, vodja programa nekovin in odpadne embalaže v družbi Dinos.

Na spremenjeno uredbo smo čakali kar precej časa in jo v Unirecu pozdravljamo. Smo pa letos v nekakšnem prehodnem obdobju.  Uredba je stopila v veljavo šele 18. avgusta, torej po 30. 6., ko je rok za objavo deležev v Uradnem listu RS in zato njenih določb še ni mogoče v celoti izvajati. Dokler ne bo vlada določila in objavila novih deležev za prevzem odpadne embalaže – po novem po vrstah odpadne embalaže – , v Unirecu spoštujemo naš dosedanji skupni začasni delež, ki znaša 25 odstotkov. 

Tako kot vedno do sedaj, tudi po sprejetju uredbe odpadno embalažo v predpisanem deležu prevzemamo od vseh izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki (IJS oziroma komunalnih podjetij)  po  vsej Sloveniji in se pri tem redno z njimi usklajujemo o količinah, ki jih moramo prevzeti. Dosegamo vse okoljske cilje za vse vrste odpadne embalaže.  Naš sistem deluje nemoteno in ni še nikoli zatajil.

Zaradi nove metodologije izračuna deležev prevzemanja odpadne embalaže od komunal se na novo oblikujejo tudi ceniki. Neznanka o deležih pa otežuje njihovo pripravo. Prej je skupni povprečni tržni delež posameznega zavezanca veljal za prevzem vseh materialnih skupin od komunal skupaj,  po novem pa so tržni deleži ločeni in različni glede na material, ki ga zavezanci dajejo na trg. 


Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na številki 01 620 25 56 ali na naslovu info@unirec.si.