Kdo smo

Unirec je specializirana embalažna shema, ki od junija 2016 deluje v okviru družbe Dinos. Z združitvijo Unireca in Dinosa lahko poslovni partnerji oziroma zavezanci celotno področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo na njihovih dvoriščih, odslej urejajo na enem mestu – z družbo Dinos. Optimizirana je njihova skrb za ravnanje z odpadno embalažo, pa tudi z ostalimi odpadki. 

Vse naloge in obveznosti po pogodbah, kot jih je zagotavljala samostojna družba Unirec, ostajajo nespremenjene in pod enakimi pogoji tudi v prihodnje. Unirecov sistem ravnanja z odpadno embalažo ostaja stabilen in zanesljiv, z združitvijo z Dinosom, pa je za naše zavezance še bolj učinkovit. 

Samostojno družbo Unirec, družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), je leta 2006 ustanovila družba Dinos, d. d., ki ima v Sloveniji že 70-letno tradicijo. S povezavo obeh družb združujemo strokovnjake s področja upravljanja in vodenja skupnih sistemov ravnanja z odpadki ter poznavalce posameznih vrst odpadne embalaže, postopkov predelave in optimalnega zbiranja po vsej Sloveniji. 

Skupaj smo z učinkovito formulo recikliranja vsak dan bližje družbi recikliranja, za katero se vsi skupaj zavzemamo. 

V Unirec, DROE, Dinos d.d. izvajamo celovite storitve ravnanja z odpadno embalažo po vsej Sloveniji. Prevzemamo jo od vseh komunalnih podjetij in sodelujemo z različnimi partnerskimi izvajalci.

Kot specialisti za gospodarjenje z odpadno embalažo smo z doslednim, učinkovitim in celovitim pristopom pridobili zaupanje največjih podjetij, pa tudi tistih, ki po trenutni zakonodaji še niso zavezanci za vključitev v skupne sisteme, a jim sodelovanje z nami omogoča doseganje njihovih okoljskih ciljev in uresničevanje okoljske odgovornosti.

Zavzemamo se za dosledno ločevanje in prevzemanje odpadne embalaže. Svojo učinkovitost dokazujemo z ohranjanjem tržnega deleža kot druga največja DROE v Sloveniji. Kako nam to uspe? Z nenehnim prilagajanjem razmeram in potrebam na trgu, s transparentnim delovanjem in sodelovanjem z vsemi deležniki v sistemu.

Konkurenčne prednosti sistema Unirec:

• Naš sistem je zanesljiv in stabilen. 
• Vpeti smo v globalne tržne povezave na področju odpadnih materialov. 
• V svojo mrežo poslovnih partnerjev združujemo strokovnjake s področij upravljanja in vodenja skupnih sistemov ravnanja z odpadki ter poznavalce posameznih vrst odpadne embalaže, postopkov predelave in optimalnega zbiranja po vsej Sloveniji.  
• Smo vitka in prilagodljiva organizacija. 
• S skrbnim načrtovanjem stroškov in optimizacijo procesov zagotavljamo največji vozni park v Sloveniji ter najbolj razvejano mrežo prevzemnih mest po celi Sloveniji.  

Z vsemi deležniki, še posebej pa zavezanci, se povezujemo in združujemo, s čimer uresničujemo svoje vodilo, da stari embalaži dajemo novo priložnost

Kakovost naših storitev in zadovoljstvo zavezancev dokazujejo dejstva:

1. V našo shemo je vključenih več kot 800 organizacij.
2. Odpadno embalažo prevzemamo po vsej Sloveniji.
3. Dosegamo vse okoljske cilje za vse vrste odpadne embalaže.
4. Naš sistem deluje nemoteno in brez zastojev.
5. Nenehno načrtujemo stroške in jih optimiziramo v celotnem procesu.
6. Smo dosledni, konkurenčni in prilagodljivi. 
7. Izpolnimo dogovore in iščemo za vas optimalne rešitve.
8. Vlagamo v razvojne projekte ter iščemo rešitve za krožno gospodarstvo.
9. Vedno vam je na voljo kontaktna oseba za svetovanje in pomoč pri obveznostih in ravnanju z odpadno embalažo.

Pridružite se sistemu Unirec!

V Unirec, DROE, Dinos, d.d. pripravimo celovito in konkurenčno ponudbo po vaši meri, ki je v celoti prilagojena količini in sestavi vaše embalaže ter vašim potrebam.