Rešitve za uvoznike

Paket Unirec α 

je namenjen podjetjem, ki uvažajo blago in ga prodajajo na slovenskem trgu (pridobitelji embaliranega blaga).

  • V Vašem imenu prevzamemo obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, ki Vam jih nalaga zakonodaja.
  • Vodimo in upravljamo sistem ravnanja z embalažo, preprečujemo nastajanje nepotrebne odpadne embalaže, angažiramo ustrezne podizvajalce, spremljamo zbiranje odpadne embalaže, njeno vrnitev v ponovno uporabo, reciklažo v sekundarne surovine in pridobivanje energije ob doseganju vseh okoljskih ciljev.
  • V Vašem imenu pravočasno oddajamo in izpolnjujemo vsa poročila, ki Vam jih nalaga zakonodaja v zvezi z embalažo, tako na FURS kot druge pristojne organe.
  • Prejmete letno izjavo o izvajanju sistema in doseganju okoljskih ciljev za vaše podjetje.
  • Po vašem naročilu opravljamo prevzeme odpadne embalaže pri vaših kupcih po vsej Sloveniji.
  • Maksimalna skrb za Vaš poslovni in okoljski ugled v kombinaciji z optimiziranimi procesi v vseh korakih, vrhunsko usposobljenimi zaposlenimi in tesnim sodelovanjem s podizvajalci, ki spoštujejo najvišje okoljske  in družbene standarde.
  • Lojalnost strank še dodatno nagradimo.
  • Zagotavljamo varnosti pred in pri inšpekcijskem nadzoru skozi izpopolnjen sistem ravnanja z embalažo in poglobljenega svetovanja našim strankam.
  • Sproti vas obveščamo o pričakovanih spremembah zakonodaje na področju embalaže in odpadne embalaže in se skupaj odzovemo nanje.
  • Na razpolago imate osebnega skrbnika, ki Vam je vedno na voljo. 
Menjava DROE je enostavna

Menjava družbe za ravnanje z odpadno embalažo je enostavna. Zamenjajte jo že danes!

preberite več
Pokličite nas 01 620 2558
Pišite nam